Oavsett om du precis har flyttat till ett nytt hus med ny tomt eller funderar på att renovera en äldre trädgård, kan det vara en bra idé att få lite råd, tips och idéer från ett proffs. I en timme går vi runt i din trädgård och diskuterar hur du kan förverkliga dina trädgårdsdrömmar.  

Ett rådgivningsmöte tar vanligtvis 1-2 timmar och du betalar per påbörjad timme. För en timmes rådgivning i din trädgård betalar du 2250kr (inkluderar 1 tim resväg t/r, all restid utöver 1 timme debiteras separat). 

Vilken rådgivning kan jag få?

 • Konkreta förslag på vilka växter som passar bäst hos dig
 • Skötsel råd och tips
  • Vad har vi för växter?
  • Står växterna där de trivs?
  • Hur ska jag sköta mina växter?
  • Hur gödslar man rabatter, buskar och gräsmatta?
  • Ska mitt team sköta om er trädgård? Då lägger vi upp en skötsel plan under mötet.
  • Behöver designen uppdateras? Vi vidareutvecklar utifrån den trädgård ni har eller skapar helt nytt. 

Önskar du mer detaljerad hjälp med skisser eller trädgårdsplanering så går vi vidare med det efter ett första mötet

_________________________

Priser

Vi erbjuder olika abonnemang för er trädgård: Veckovis, Månadsvis, Vårstädning och Höststädning. 
Åtta timmar fast pris inkl rutavdrag (för privatpersoner) inkl moms 2000kr

Skötsel, häckklippning och plantering 600 kr/timmen/man  (skötsel med RUT 300 kr)
Beskärning 650 kr/timman (med RUT 325 kr)
Projektledning/förman 900 kr/timman
Design: 1700 kr/timman.
Beroende på projektet ca 16 900 – 45 000 kr, upp till 1500 kvm. 
Vi gör även mindre designuppdrag till anpassat pris efter uppgiften.

Rådgivning: Design & Växtval  
Vi tar en promenad i din trädgård. Jag lyssnar in dina önskemål och drömmar, du ställer frågor och för anteckningar. Jag ger råd om växtval och design ideer till din trädgård som du sedan utför själv.  
3500 kr för första timman (minimi debitering en timma) 

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?
https://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/svarpavanligafragor/rotochrutarbete
_________________________
Vi har fasta priser för de vanligaste uppdragen för befintliga trädgårdar på upp till 1500 kvm.
Det finns två olika grundnivåer:
Trädgårdsritning med ett komplett växtförslag kostar från 20 000 kr
Enklare trädgårdsskiss med fokus på trädgårdens former och funktioner kostar från 15 000 kr.

Trädgårdsritning med växtförslag från 20 000 kr
Vi fokuserar på form och funktion samt komplett växtförslag. När vi har hittat de former och idéer vi tror passar er bäst träffas vi för att presentera vårt förslag där vi även visar inspirationsbilder och bilder på växterna vi föreslår. Under det mötet är det viktigt att ni tycker till och har åsikter om något ska förändras, lösas annorlunda eller om något element rent av saknas. Skissen och era synpunkter blir sedan slutresultatet i form av en detaljerad ritning med komplett växtförslag som skickas såväl digitalt som på i pappersform till er. Ritningen fokuserar på växterna. Ritning av byggnationskaraktär ingår ej.

Trädgårdsskiss från 15 000 kr
En skiss är en mer övergripande form än ritning. Den stora skillnaden är att i tjänsten Trädgårdsskiss ligger fokus på former och placering av funktioner. Det ingår inte komplett växtförslag. Däremot ingår ett förslag på några få karaktärsväxter som passar särskilt bra till stilen som ni vill eftersträva. Den här tjänsten passar dig med god kunskap om växter men som vill ha ett visst stöd för att utforma din trädgård. Det passar även dig som vill anlägga detaljerna i trädgården i ett senare skede, och vill vänta med detaljerna tills dess, då förutsättningarna kan vara annorlunda. 

Vid nybyggnationer är det många beslut som ska tas innan en färdig plan för trädgården är klar. Vi rekommenderar att ni anlitar oss redan från start. Vid en designprocess för en helt ny trädgård är det vanligt att det finns behov av flera av tilläggstjänsterna. Vanligtvis brukar priset för design av en oanlagd ny tomt kosta från 30.000 kr. Vi försöker gärna finna den nivå av stöd som passar er bäst. 

Tilläggstjänster – priser efter offert

Stenläggningsförslag: Design av mönsterläggning på stenytor och val av stenprodukt.

Ljussättningsförslag: Förslag på hur trädgården och byggnaderna ska ljussättas utifrån era önskemål, vilka växter som är intressanta och vackra, och vilken stämning som ska skapas. Förslag på armaturer ingår ej.

Altaner och terrasser: Design av trädäck eller stenaltaner med utgångspunkt i arkitekturen på huset och trädgårdsdesignen.

Nivåer och murar: Placering och höjder på trappor, stödmurar och nya nivåförhållanden på tomten. Mätning av trädgårdens höjder utförs av mätingenjör.

Insynsskydd, spaljéer, pergola etc.: Design av byggda element i trädgården som komplement till växtligheten.

Skötselkalender: En liten bok som är skräddarsydd för din trädgård där vi beskriver hur du bäst tar hand om din trädgård under hela året. Där finns rekommendationer och råd för de växter vi ritat in i trädgårdsdesignen.

Prisvillkor
Priserna för Detaljerad trädgårdsritning och Trädgårdsskiss är baserade på design av en befintlig trädgård upp till 1500 kvm utan betydande höjdskillnader.